Cjenik radova

Cjenik građevinskih radova / cjenik adaptacijskih radova po metru kvadratnom, kubnom i dužnom metru

GRADNJA KUĆE / ADAPTACIJA STANA / IZRADA FASADE / IZRADA KROVIŠTA

GRADNJA KUĆE

Materijali, uvjeti i cijena gradnje kuće po m2 (metru kvadratnom).

ADAPTACIJA STANA

Materijali, uvjeti i cijena adaptacije stana po m2 (metru kvadratnom).

IZRADA FASADE

Materijali, uvjeti i cijena izrade fasade po m2 (metru kvadratnom).

GRADNJA KROVA

Materijali, uvjeti i cijena izrade krovišta po m2 (metru kvadratnom).

Gradevinski kalkulator cijena radova