Cijena adaptacije stana

Provjerite materijale, uvjete i cijene po kojima izvodimo adaptacijske radove. Svaki troškovnik građevinskih radova sadrži: opis stavke, jedinicu mjere, količinu i jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška količine i jedinične cijene, dobiva se ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem ukupnih iznosa stavaka dobiva se vrijednost pojedinih vrsta radova.

ADAPTACIJSKI RADOVI / CIJENA ADAPTACIJE STANA PO M2

CIJENA ADAPTACIJSKIH RADOVA, CIJENA ADAPTACIJE STANA, ADAPTACIJE KUĆE, ADAPTACIJE POSLOVNOG PROSTORA

Cijena adaptacije stana ovisi o nizu faktora. Ovisi o veličini stana/kuće/poslovnog prostora, opsegu i vrsti građevinsko-obrtničkih radova, završnim materijalima i opremi itd.

Možemo vam ponuditi adaptaciju stana:

  • djelomična adaptacija stana
  • kompletna adaptacija stana

Cijena adaptacije stana kreće od 2.200 kn (291,99 €) /m2, ovisno o tome koji se radovi obavljaju, vrsti materijala, razini opremi itd.

NAPOMENA:
Cijene su bez PDV-a, neobvezujeće i služe vama za informaciju. Procjenu troškova adaptacije možete izračunati putem kalkulatora adaptacije, a za narudžbu radova molimo Vas da nam pošaljete upit.