Cijena fasaderskih radova

Provjerite materijale, uvjete i cijenu izrade fasade po m2. Svaki troškovnik građevinskih radova sadrži: opis stavke, jedinicu mjere, količinu i jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška količine i jedinične cijene, dobiva se ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem ukupnih iznosa stavaka dobiva se vrijednost pojedinih vrsta radova.

IZRADA FASADE / CIJENA FASADE PO M2

CIJENA FASADERSKIH RADOVA, CIJENA IZRADE FASADE PO ETISC SUSTAVU

Kuće s fasadom podižu vrijednost i cijenu nekretnine te o njoj ovisi energetski razred koji će nekretnini biti dodijeljen. Računi za struju, najviše za grijanje i hlađenje prostora se smanjuju i do 50%. Dok se prostor grije optimalno zimi i ne gubi na toplini, tijekom ljeta izolacija će spriječiti pretjerano zagrijavanje kuće ili stana.

Cijena izrade fasade ovisi o veličini objekta, materijalima od kojeg će biti izvedena fasada, dodatnim i pripremnim radovima koje treba obaviti prije njenog postavljanja i sl.

Možemo vam ponuditi izradu fasade sa sljedećim izolatorom:
1) Stiropor
2) Kamena vuna
i završnom dekorativnom žbukom od akrila, silikona ili silikata. Fasadni sokl izražujemo od XPS stiropora i završnom mozaik žbukom.

Cijena fasade (stiropor) kreće od 53,00 € / m2.

NAPOMENA:
Cijene su bez PDV-a, neobvezujeće i služe vama za informaciju. Procjenu troškova izrade fasade možete izračunati putem kalkulatora fasade, a za narudžbu radova molimo Vas da nam pošaljete upit.