Fasaderski radovi

Kalkulator Fasaderskih radova

IZRAČUNAJ CIJENU

0$

Hvala na upitu. Uskoro ćemo vas kontaktirati.

TOPLINSKI IZOLATOR

Unesite vrijednost za nastavak

IZRADA FASADE

Upišite površinu fasadne skele u metrima kvadratnim (m2). Površina skele = površina fasade. Montaža fasadne skele obuhvaća: pripremu, dovoz, montažu i demontažu skele. Cijena za period od mjesec dana. Obračun po m2 skele.


Upišite površinu fasade u metrima kvadratnim (m2). Izrada fasade obuhvaća izradu ETICS sustava koji se sastoji od: početnog ALU profila, izolatora d= 10,00 cm, pričvrsnica, staklene mrežice, morta za ljepljenje i gletanje, impregnacije i završne dekorativne žbuke. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m2 fasade.


Upišite površinu fasade u metrima kvadratnim (m2). Izrada fasade obuhvaća izradu ETICS sustava koji se sastoji od: početnog ALU profila, izolatora d= 10,00 cm, pričvrsnica, staklene mrežice, morta za ljepljenje i gletanje, impregnacije i završne dekorativne žbuke. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m2 fasade.


Upišite dužinu fasadne sokle u metrima dužnim (m1). Izrada sokle obuhvaća: dobavu materijala i izrada podnožja fasade visine do 50cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad, a obuhvaća postavu XPS tvrdog stiropora i nanošenje kulir plasta po izboru investitora. Obračun po m1 podnožja fasade

Unesite vrijednost za nastavak

UKUPNA CIJENA

CIJENA IZRADE FASADE:

NAPOMENA: Ovaj kalkulator izrade fasade služi samo za vašu procjenu, a cijene nisu obvezujuće za TERA-DOM d.o.o. Zagreb. Cijene su bez PDV-a.

REKAPITULACIJA

Opis Količina Cijena
Popust:
Ukupno: