Gradnja kuće

Kalkulator cijena Gradnje kuće

IZRAČUNAJ CIJENU

0$

Hvala na upitu. Uskoro ćemo vas kontaktirati.

BROJ ETAŽA

Dodaj podrum.

Unesite vrijednost za nastavak

ROH BAU GRADNJA KUĆE

Upišite površinu temelja u metrima kvadratnim (m2). Npr. kuća dim. 10m x 10m ima površinu od 100 m2. Izrada temelja obuhvaća: razmjeravanje objekta, iskop zemlje za temelje, armiranje (željezo), izradu oplate i betoniranje temelja u zemlji, nadtemelja i temeljne ploče. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m2 brutto tlocrtne površine temeljne ploče.


Upišite površinu podruma u metrima kvadratnim (m2). Izrada podruma obuhvaća: iskop zemlje, izradu oplate, armiranje (željezo), betoniranje ploče. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m2 brutto tlocrtne površine podruma.


Upišite površinu prizemlja u metrima kvadratnim (m2). Izrada prizemlja obuhvaća: izvedbu izolacije ispod zidova, zidanje zidova opekom, izradu oplate, armiranje i betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža i ploče. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m2 brutto tlocrtne površine prizemlja.


Upišite površinu kata u metrima kvadratnim (m2). Izrada kata obuhvaća: sve kao izrada prizemlja kuće. Napomena: Ako kuća ima 2 i više katova, upisujete površinu svih katova skupa.


Upišite površinu potkrovlja u metrima kvadratnim (m2). Izrada potkrovlja obuhvaća: zidanje bočnih zidova visine 120-160cm i zabata, izradu oplate, armiranje i betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m2 brutto tlocrtne površine potkrovlja.


Upišite površinu krova u metrima kvadratnim (m2). Npr. površina kuće 100 m2 X 1,4 = površina krova od 140 m2. Izrada krovišta obuhvaća: izvedbu i postavu drvene konstrukcije, dasku, foliju, letvu i kontra letvu, crijep, žljebove i cijevi. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m2 površine krova.

Unesite vrijednost za nastavak

UKUPNA CIJENA

CIJENA GRADNJE KUĆE:

NAPOMENA: Ovaj kalkulator gradnje kuće služi samo za vašu procjenu, a cijene nisu obvezujuće za TERA-DOM d.o.o. Zagreb. Cijene su bez PDV-a.

REKAPITULACIJA

Opis Information Količina Cijena
Popust:
Ukupno: