Krovopokrivački radovi

Kalkulator Krovopokrivačkih radova

IZRAČUNAJ CIJENU

0$

Hvala na upitu. Uskoro ćemo vas kontaktirati.

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Izaberite radove:

Unesite vrijednost za nastavak

IZRADA KROVIŠTA

Upišite površinu starog krova u metrima kvadratnim (m2). Demontaža krova obuhvaća: demontažu stare krovne konstrukcije i odlaganje na gradilištu. Obračun po m2 demontiranog krova.


Upišite površinu novog krova u metrima kvadratnim (m2). Izrada krova obuhvaća: izvedbu i postavu nove drvene konstrukcije, vodonepropusne paropropusne folije, i pokrivanje crijepom. U stavku uključena zaštita kompletne drvene građe od insekata. U cijenu uključeni rad i materijal. Obračun po m2 krova. Površinu krova: brutto površina kuće X 1,4 = površina krova. Npr. 100 m2 X 1,4 = površina krova od 140 m2.


Upišite dužinu lima u metrima dužnim (m1). Izrada limarije obuhvaća: dobavu i ugradnju žljebova, cijevi i veterlajsni od pocinčanog obojenog lima. U cijenu uključeni rad i materijal. Dužina limarije: površina krova X 0,7 = dužina limarije. Npr. površina krova 100 m2 X 0,7= cca 70 m1 lima.

Unesite vrijednost za nastavak

UKUPNA CIJENA

CIJENA IZRADE KROVIŠTA:

NAPOMENA: Ovaj kalkulator izrade krovišta služi samo za vašu procjenu, a cijene nisu obvezujuće za TERA-DOM d.o.o. Zagreb. Cijene su bez PDV-a.

REKAPITULACIJA

Opis Količina Cijena
Popust:
Ukupno: